Viimeksi julkaistu 6.6.2021 19.04

Pöytäkirjan asiakohta PTK 35/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 7.4.2021 klo 14.01—15.57

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 20/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 4/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.4.2021 pidettävään täysistuntoon.