Viimeksi julkaistu 4.6.2021 23.16

Pöytäkirjan asiakohta PTK 36/2016 vp Täysistunto Tiistai 12.4.2016 klo 13.59—20.29

18. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 141/2015 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 3/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 141/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.