Pöytäkirjan asiakohta
PTK
36
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 12.4.2016 klo 13.59—20.29
21
Hallituksen esitys eduskunnalle liikennevakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.4.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 20.12.2016 12.14