Viimeksi julkaistu 5.6.2021 13.08

Pöytäkirjan asiakohta PTK 36/2018 vp Täysistunto Tiistai 17.4.2018 klo 14.02—19.35

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koiraverosta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 39/2018 vp
Lähetekeskustelu
Puhemies Paula Risikko
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. 

Keskustelu
19.31 
Esko Kiviranta kesk :

Arvoisa puhemies! Meillä on tässä hyvin poikkeuksellinen esitys, sillä harvoinhan tässä maassa yhtään verolakia kumotaan. Nyt on kuitenkin sellainen hetki. 

Alkuaan koiravero perustui vuonna 1894 annettuun keisarilliseen asetukseen. Nykyinen koiraverolaki tuli voimaan vuoden 1980 alusta. Veron saajana on kunta. Koiraveron perimisestä tehtiin vapaaehtoista kuntien aloitteesta vuonna 1991. Tämän jälkeen kunnat ovat vähitellen yksi toisensa jälkeen luopuneet koiraveron perimisestä, viimeisimpinä Helsingin ja Tampereen kaupungit. 

Koiraverolain voimassaololle ei enää ole järkeviä perusteita. Koiraveroa on pidetty epäoikeudenmukaisena siksikin, että se kohdistuu vain yhteen lemmikkityyppiin. 

19.33 
Timo Harakka sd :

Arvoisa puhemies ja samoin myöskin kunnioitettu verojaoston puheenjohtaja! Merkittäköön nyt pöytäkirjaan, että oppositio kehuu hallituksen veropolitiikkaa tältä yhdeltä osin. Eli kun valtiovarainministeri Orpo havaitsi, että Helsinki oli luopunut koiraverosta, hänelle itselleenkin juolahti kertoman mukaan mieleen, että eiköhän tämä voisi nyt ihan virallisestikin poistua statuuteista. Hän on levittänyt sosiaalisessa mediassa itsestään ja koirastaan kuvaa, jossa kertoi käyneensä neuvottelun koiransa kanssa siitä, tulisiko tämä koiravero lopullisesti poistaa. Äänestystulosta hän ei sen tarkemmin avannut, mutta päätös oli tämän hallituksen esityksen mukainen, jolloin voimme olettaa, että vähintäänkin äänet menivät tasan puheenjohtajan kannan voittaessa. 

19.34 
Tarja Filatov sd :

Arvoisa puhemies! Pakko osallistua tähän keskusteluun, kun kuntatasolla useimmiten on ollut niin — silloin kun näitä koiraveroja vielä perittiin — että se oli se asia, joka sai kaikkein kiihkeimmän keskustelun aikaan kuntien valtuustoissa, ja kun en ole koskaan tuollaiseen keskusteluun osallistunut eli en ole puhunut koiraverosta, niin ajattelin, että tämä on niitä viimeisiä mahdollisuuksia. 

Hallitus on puhunut paljon normien purkamisesta, ja minusta tämä on ollut lakina ja mahdollisuutena yksi normi, vaikka se ei ehkä normikategoriaan menekään, josta on hyvä luopua. Siinä mielessä voi hyvin lämpimästi kannattaa sitä, että se myös lainsäädännöstä poistuu. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.