Pöytäkirjan asiakohta
PTK
36
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 17.4.2018 klo 14.02—19.35
7
Puhemiesneuvoston   ehdotus   eduskunnan   päätökseksi   eduskunnan   työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 2/2018 vp sisältyvän eduskunnan työjärjestystä koskevan päätösehdotuksen. Päätösehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 12.9.2019 13.57