Pöytäkirjan asiakohta
PTK
36
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 17.4.2018 klo 14.02—19.35
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 18.4.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 17.4.2018 20.42