Viimeksi julkaistu 4.6.2021 23.28

Pöytäkirjan asiakohta PTK 37/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 13.4.2016 klo 13.59

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 2/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 3/2016 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 12.4.2016 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Thomas Blomqvist Matti Semin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 29; poissa 63
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 2/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.