Pöytäkirjan asiakohta
PTK
37
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 13.4.2016 klo 13.59
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 12.4.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Thomas Blomqvist Matti Semin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 29; poissa 63
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 2/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 13.4.2016 14:50