Pöytäkirjan asiakohta
PTK
37
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 13.4.2016 klo 13.59
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain, valmisteverotuslain, sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 3.1.2017 14.02