Pöytäkirjan asiakohta
PTK
37
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 27.3.2020 klo 13.00—13.01
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Puhemies Matti Vanhanen
Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 27.3.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Mietintö pantiin pöydälle 27.3.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 27.3.2020 16.30