Viimeksi julkaistu 6.6.2021 1.50

Pöytäkirjan asiakohta PTK 37/2020 vp Täysistunto Perjantai 27.3.2020 klo 13.00—13.01

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 27/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 3/2020 vp
Mietinnön pöydällepano
Puhemies Matti Vanhanen
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 27.3.2020 pidettävään täysistuntoon. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö pantiin pöydälle 27.3.2020 pidettävään täysistuntoon.