Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 37/2021 vp Täysistunto Torstai 8.4.2021 klo 16.00—19.18

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 20/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 4/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 4/2021 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. — Edustaja Kinnunen. 

Keskustelu
19.05 
Mikko Kinnunen kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Kotimaisen kalan kysyntä on nostanut suosiotaan Suomessa. Kalastajan kalasta saama hinta on kohtuullisen hyvä. Kotimaista kalaa menisi kaupaksi enemmän kuin sitä saadaan pyydettyä. Kaupallisten kalastajien määrä on kuitenkin vähentynyt 2000-luvulla. Toimialaa painaa alas etenkin kalastajien ikääntyminen. Kuten maa- ja metsätalousvaliokunta toteaa, tällä esityksellä vältetään arvonlisäverolain verovelvollisuusrajan noston kielteiset seurannaisvaikutukset kaupalliseen kalastukseen, ja esitys on sen vuoksi kannatettava.  

Vähenevän kalastajajoukon elinkeino tulee pitää kannattavana, jotta meillä on jatkossakin kaupan tiskillä tarjolla suomalaista, terveellistä ja laadukasta kalaa. Koronan aikana moni on löytänyt kalastuksen harrastuksena. Meidän tulee edistää sitä, että jonkun kohdalla harrastuksesta voi tulla myös elinkeino tai osa-aikainen tai kokoaikainen työ. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 20/2021 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.