Viimeksi julkaistu 6.4.2022 15.21

Pöytäkirjan asiakohta PTK 37/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 6.4.2022 klo 14.02

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 30/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 1/2022 vp
Toinen käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 5.4.2022 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Markku Eestilä Ritva Elomaan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Hyväksyminen ”jaa”, hylkääminen ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 90, ei 57; poissa 52
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 30/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.