Pöytäkirjan asiakohta
PTK
38
2015 vp
Täysistunto
Keskiviikko 23.9.2015 klo 14.00—17.13
2
Välikysymys koulutusleikkausten vaikutuksista kasvuun, koulutukselliseen tasa-arvoon ja osaamistasoon
Välikysymys
Pöytäkirjan liite EDK-2015-AK-12289
Liite 2A
Ainoa käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Nyt tehdään päätös Jukka Gustafssonin ym. välikysymyksestä koulutusleikkausten vaikutuksista kasvuun, koulutukselliseen tasa-arvoon ja osaamistasoon. Keskustelu välikysymyksestä päättyi 22.9.2015 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Jukka Gustafsson Jani Toivolan kannattamana tehnyt ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. Ehdotus on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 2A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Luottamuslause valtioneuvostolle "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 60, tyhjiä 5; poissa 30.
 
Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 21.4.2016 11.26