Viimeksi julkaistu 31.5.2021 22.28

Pöytäkirjan asiakohta PTK 38/2015 vp Täysistunto Keskiviikko 23.9.2015 klo 14.00—17.13

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 17/2015 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.