Pöytäkirjan asiakohta
PTK
38
2015 vp
Täysistunto
Keskiviikko 23.9.2015 klo 14.00—17.13
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 33 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 21.4.2016 11.26