Viimeksi julkaistu 31.5.2021 22.28

Pöytäkirjan asiakohta PTK 38/2015 vp Täysistunto Keskiviikko 23.9.2015 klo 14.00—17.13

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi siemenkauppalain muuttamisesta ja kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 23/2015 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.