Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 38/2018 vp Täysistunto Torstai 19.4.2018 klo 16.01—20.42

5. Hallituksen esitys  eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta  aluksella  annetun lain 8 §:n muuttamisesta ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 9 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 48/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.