Pöytäkirjan asiakohta
PTK
38
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 27.3.2020 klo 16.00—18.11
4
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96-103 §:n soveltamisesta
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle tänään 27.3.2020 pidettävään 3. täysistuntoon. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 27.3.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
Nyt eduskunnan täysistunto keskeytetään, ja sitä jatketaan kello 17.30. Silloin käsitellään valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönottoasetuksen korjaus. Asia ilmoitetaan saapuneeksi ja otetaan sen jälkeen lähetekeskusteluun.  
Täysistunto keskeytettiin kello 17.14. 
Täysistuntoa jatkettiin kello 17.46. 
Puhemies Matti Vanhanen
Nyt jatketaan kello 17.14 keskeytettyä täysistuntoa. 
Viimeksi julkaistu 27.3.2020 21.03