Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 38/2021 vp Täysistunto Perjantai 9.4.2021 klo 13.00—14.20

5. Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 8 a luvun soveltamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 1/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 7/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 9.4.2021 pidettävään täysistuntoon.