Pöytäkirjan asiakohta
PTK
39
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 20.4.2018 klo 13.01—13.33
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ruokavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 24.4.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 20.4.2018 14:39