Pöytäkirjan asiakohta
PTK
39
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 27.3.2020 klo 20.24—20.25
2
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 27.3.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 27.3.2020 21.18