Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.04

Pöytäkirjan asiakohta PTK 39/2021 vp Täysistunto Perjantai 9.4.2021 klo 14.30—14.33

2. Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 8 a luvun soveltamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 1/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 7/2021 vp
Ainoa käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 7/2021 vp. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 1/2021 vp sisältyvä ehdotus. — Edustaja Kinnunen. 

Keskustelu
14.31 
Mikko Kinnunen kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Halusin kokea sellaisen täysistunnon, jossa on vain yksi kansanedustaja täällä permannolla. 

Perustuslakivaliokunta pitää valiokuntien etäkokouksia koronaan liittyvistä syistä nimenomaan eduskunnan toimintakyvyn turvaamiseksi välttämättöminä. Pidimme valiokunnassa tärkeänä tietoturvallisten yhteyksien varmistamista ja sitä, että valiokunnan keskustelut etäkokouksessa voidaan käydä luottamuksellisesti ja että ulkopuoliset eivät saa tietoja asioista tai asiakirjoista ennen niiden julkiseksi tuloa. Tietoturvan tulee olla kattavasti varmistettu. Painotimme myös sitä, että kokouksessa on varmistettava, että jokaisen osallistumaan oikeutetun osallistumisen oikeus aidosti toteutuu. 

Perustuslakivaliokunta pitää perusteltuna sitä, että ratkaisevaan käsittelyyn virallisessa etäkokouksessa kiireellisten ja muiden välttämättömien asioiden lisäksi otetaan vain riidattomia asioita. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 1/2021 vp sisältyvän ehdotuksen mietinnön mukaisena. Asian käsittely päättyi.