Viimeksi julkaistu 16.8.2022 10.18

Pöytäkirjan asiakohta PTK 4/2017 vp Täysistunto Torstai 9.2.2017 klo 15.59

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, rikoslain 41 luvun 1 §:n ja poliisilain 2 luvun 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 266/2016 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Puhemiesneuvosto on ehdottanut, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin 8.2.2017 pidetyssä täysistunnossa. 

Vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta keskustelussa on Eeva-Maria Maijala Reijo Hongiston kannattamana ehdottanut, että perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto hallintovaliokunnalle. 

Puhemiesneuvosto on 9.2.2017 pitämässään kokouksessa tarkistanut aikaisempaa ehdotustaan ja ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Kun puhemiesneuvoston tarkistettu ehdotus on sama kuin Eeva-Maria Maijalan ehdotus, puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttäneen? 

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.