Pöytäkirjan asiakohta
PTK
4
2019 vp
Täysistunto
Tiistai 7.5.2019 klo 14.00
3
Hallituksen esitys  eduskunnalle  elinkeinotulon  verottamisesta  annetun  lain ja eräiden muiden verotusta  koskevien  lakien muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 2.2.2021 15.03