Viimeksi julkaistu 9.8.2021 12.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 4/2020 vp Täysistunto Tiistai 11.2.2020 klo 13.59—18.47

12. Hallituksen  esitys  eduskunnalle   laeiksi  turvallisuusselvityslain ja  ilmailulain 101 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 1/2020 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 12. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto. 

Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. 

Keskustelu
18.34 
Mari Rantanen ps :

Arvoisa puhemies! Joutuu jo toiseen kertaan tänä iltana tässä salissa sanomaan, että on erinomainen lakiesitys, [Kimmo Kiljunen: No niin! — Timo Harakka: Tästähän tulee tapa!] mutta tämä on erinomainen lakiesitys. Itse asiassa tämäkin lakiesitys on kyllä auttamatta myöhässä, jos katsotaan turvallisuusympäristön muutosta ja milloin muutokset ovat lähteneet eteenpäin. 

Ilmailualan turvallisuuden osalta on tietysti meille kaikille hyvin selvää, että kaikilla mahdollisilla tavoilla sitä tulee edistää, ja siitähän tässä on kysymys, mutta se, mitä halusin tähän keskusteluun tuoda, on tämä turvallisuusselvitysten määrän kasvu. Itse asiassa supon turse-yksikkö, joka näitä tekee, joutuu tekemään niitä aikamoisen määrän enemmän, eli toivoisin, että supon resurssit myöskin turvataan tässä kohtaa, jotta heillä oikeasti on mahdollista, etteivät nämä sitten ihan valtavalla viiveellä tule sieltä ulos. Pidän tässä esityksessä erinomaisena myöskin nuhteettomuusseurantaa, joka tietysti kuuluu tällaisissa asioissa olla, jotta voidaan katsoa, että tilanne on henkilöiden osalta vielä viiveen jälkeenkin sama kuin silloin, kun ollaan hakeuduttu työhön. — Kiitos. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.