Viimeksi julkaistu 5.6.2021 13.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 40/2018 vp Täysistunto Tiistai 24.4.2018 klo 14.00—16.07

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 200/2017 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 2/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.4.2018 pidettävään täysistuntoon.