Pöytäkirjan asiakohta
PTK
40
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 24.4.2018 klo 14.00—16.07
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 25.4.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 24.4.2018 16.54