Viimeksi julkaistu 6.6.2021 19.04

Pöytäkirjan asiakohta PTK 40/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 14.4.2021 klo 14.00

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 20/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 4/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 20/2021 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.