Viimeksi julkaistu 6.6.2021 1.50

Pöytäkirjan asiakohta PTK 41/2020 vp Täysistunto Lauantai 28.3.2020 klo 10.00—12.00

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 103/2019 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 2/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.3.2020 pidettävään täysistuntoon.