Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 41/2021 vp Täysistunto Torstai 15.4.2021 klo 16.00—18.26

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 a ja 58 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 32/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 9/2021 vp
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 14.4.2021 pidetyssä täysistunnossa 

Keskustelussa on Mia Laiho Minna Reijosen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään. Minna Reijonen on Kaisa Juuson kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset 1.—6. lausumaehdotuksen. Lisäksi on Mia Laiho Sofia Vikmanin kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaiset 1.—5. lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Hylkäämisehdotuksesta on äänestettävä. 

Lakiehdotuksen hyväksyminen ”jaa”, hylkääminen ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 31, ei 21; poissa 147
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 32/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.  

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lopuksi on päätettävä mietintöön sisältyvistä ja keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. 

Ensin äänestetään 1. vastalauseen 5. lausumaehdotuksesta mietinnön 1. lausumaehdotusta vastaan. Sitten äänestetään 2. vastalauseen 1. lausumaehdotuksesta 1. vastalauseen 4. lausumaehdotusta vastaan ja tässä äänestyksessä voittaneesta mietintöä vastaan. Tämän jälkeen äänestetään 1. vastalauseen 2. lausumaehdotuksesta 2. vastalauseen 2. lausumaehdotusta vastaan ja tässä äänestyksessä voittaneesta mietinnön 3. lausumaehdotusta vastaan. Sitten äänestetään 2. vastalauseen 4. lausumaehdotuksesta 1. vastalauseen 6. lausumaehdotusta vastaan ja tässä äänestyksessä voittaneesta mietintöä vastaan.  

Lopuksi äänestetään 1. vastalauseen 1. ja 3. lausumaehdotuksesta sekä 2. vastalauseen 3. ja 5. lausumaehdotuksesta, kustakin erikseen mietintöä vastaan.  

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

Mietinnön 1. lausumaehdotus ”jaa”, Minna Reijosen 5. lausumaehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 31, ei 21; poissa 147
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Minna Reijosen 4. lausumaehdotus ”jaa”, Mia Laihon 1. lausumaehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 42, ei 10; poissa 147
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Minna Reijosen ehdotuksen.  
Mietintö ”jaa”, Minna Reijosen 4. lausumaehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 31, ei 21; poissa 147
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mia Laihon 2. lausumaehdotus ”jaa”, Minna Reijosen 2. lausumaehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 43, ei 10; poissa 146
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Minna Laihon ehdotuksen.  
Mietinnön 3. lausumaehdotus ”jaa”, Mia Laihon 2. lausumaehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 21; poissa 146
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Minna Reijosen 6. lausumaehdotus ”jaa”, Mia Laihon 4. lausumaehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 43, ei 10; poissa 146
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Minna Reijosen ehdotuksen.  
Mietintö ”jaa”, Minna Reijosen 6. lausumaehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 33, ei 20; poissa 146
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Minna Reijosen 1. lausumaehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 21; poissa 146
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Minna Reijosen 3. lausumaehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 11, tyhjiä 10; poissa 146
 
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon 3. lausumaehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 33, ei 20; poissa 146
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon 5. lausumaehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 21; poissa 146
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.