Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 41/2021 vp Täysistunto Torstai 15.4.2021 klo 16.00—18.26

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 255/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 8/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 20.4.2021 pidettävään täysistuntoon.