Viimeksi julkaistu 4.6.2021 21.10

Pöytäkirjan asiakohta PTK 42/2016 vp Täysistunto Perjantai 22.4.2016 klo 12.59—13.31

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä

Hallituksen esitysHE 22/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 6/2016 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-55195Liite 3A
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Keskustelu asiasta päättyi 20.4.2016 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Anna Kontula Katja Hännisen kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen, joka on monisteena jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 3A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 22/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. 

Puhemies Maria Lohela
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta. 

Mietintö "jaa", Anna Kontulan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 124, ei 24, tyhjiä 1; poissa 50
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.