Pöytäkirjan asiakohta
PTK
42
2018 vp
Täysistunto
Torstai 26.4.2018 klo 16.04—18.31
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 146/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 27.4.2018 14.39