Pöytäkirjan asiakohta
PTK
42
2018 vp
Täysistunto
Torstai 26.4.2018 klo 16.04—18.31
3
Hallituksen esitys  eduskunnalle  vaihtelevaa  työaikaa  noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 4/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 25.4.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotus  
1 luvun 11 § 
Ilmari
Nurminen
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen. 
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Rami
Lehto
ps
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 3 mukaisen muutosehdotuksen.  
Olli
Immonen
ps
Arvoisa puhemies! Kannatan lämpimästi edustaja Lehdon esitystä.  
Puhemies Paula Risikko
Ilmari Nurminen on Anna Kontulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.  
Rami Lehto on Olli Immosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.  
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Paula Risikko
Ensin äänestetään Ilmari Nurmisen ehdotuksesta Rami Lehdon ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Rami Lehdon ehdotus "jaa", Ilmari Nurmisen ehdotus "ei".  
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 48, tyhjiä 2; poissa 32
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Rami Lehdon ehdotuksen. 
2) Mietintö "jaa", Rami Lehdon ehdotus "ei".  
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 52; poissa 32
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
2 luvun 11 § 
Ilmari
Nurminen
sd
Arvoisa rouva puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen.  
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Ilmari Nurminen on Anna Kontulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.  
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Ilmari Nurmisen ehdotus "ei".  
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 52; poissa 32
 
6 luvun 4 a § 
Ilmari
Nurminen
sd
Arvoisa rouva puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen.  
Anna
Kontula
vas
Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Ilmari Nurminen on Anna Kontulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.  
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Ilmari Nurmisen ehdotus "ei".  
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 52; poissa 32
 
4. lakiehdotus  
2 a luvun 2 § 
Ilmari
Nurminen
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen.  
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Ilmari Nurminen on Anna Kontulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.  
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Ilmari Nurmisen ehdotus "ei".  
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 51; poissa 33
 
Vastalauseen 1 mukainen uusi, 5. lakiehdotus 
Ilmari
Nurminen
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen.  
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Ilmari Nurminen on Anna Kontulan kannattamana ehdottanut, että hyväksytään uusi, vastalauseen 1 mukainen 5. lakiehdotus.  
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö, jossa ei ole 5. lakiehdotusta, "jaa", Ilmari Nurmisen ehdotus "ei".  
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 52; poissa 32
 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 188/2017 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Pöytäkirjan asiakohta
PTK
42
2018 vp
Täysistunto
Torstai 26.4.2018 klo 16.04—18.31
3
Hallituksen esitys  eduskunnalle  vaihtelevaa  työaikaa  noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 4/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 25.4.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotus  
1 luvun 11 § 
Ilmari
Nurminen
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen. 
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Rami
Lehto
ps
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 3 mukaisen muutosehdotuksen.  
Olli
Immonen
ps
Arvoisa puhemies! Kannatan lämpimästi edustaja Lehdon esitystä.  
Puhemies Paula Risikko
Ilmari Nurminen on Anna Kontulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.  
Rami Lehto on Olli Immosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.  
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Paula Risikko
Ensin äänestetään Ilmari Nurmisen ehdotuksesta Rami Lehdon ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Rami Lehdon ehdotus "jaa", Ilmari Nurmisen ehdotus "ei".  
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 48, tyhjiä 2; poissa 32
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Rami Lehdon ehdotuksen. 
2) Mietintö "jaa", Rami Lehdon ehdotus "ei".  
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 52; poissa 32
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
2 luvun 11 § 
Ilmari
Nurminen
sd
Arvoisa rouva puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen.  
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Ilmari Nurminen on Anna Kontulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.  
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Ilmari Nurmisen ehdotus "ei".  
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 52; poissa 32
 
6 luvun 4 a § 
Ilmari
Nurminen
sd
Arvoisa rouva puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen.  
Anna
Kontula
vas
Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Ilmari Nurminen on Anna Kontulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.  
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Ilmari Nurmisen ehdotus "ei".  
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 52; poissa 32
 
4. lakiehdotus  
2 a luvun 2 § 
Ilmari
Nurminen
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen.  
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Ilmari Nurminen on Anna Kontulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.  
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Ilmari Nurmisen ehdotus "ei".  
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 51; poissa 33
 
Vastalauseen 1 mukainen uusi, 5. lakiehdotus 
Ilmari
Nurminen
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen.  
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Ilmari Nurminen on Anna Kontulan kannattamana ehdottanut, että hyväksytään uusi, vastalauseen 1 mukainen 5. lakiehdotus.  
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö, jossa ei ole 5. lakiehdotusta, "jaa", Ilmari Nurmisen ehdotus "ei".  
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 52; poissa 32
 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 188/2017 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 3.10.2019 16.03