Pöytäkirjan asiakohta
PTK
42
2018 vp
Täysistunto
Torstai 26.4.2018 klo 16.04—18.31
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö LaVM 3/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 25.4.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
10 luvun 17 a § 
Suna
Kymäläinen
sd
Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että pykälä hyväksytään vastalauseessa esitetyn mukaisena. 
Johanna
Karimäki
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan.  
Puhemies Paula Risikko
Suna Kymäläinen on Johanna Karimäen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.  
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö ”jaa”, Suna Kymäläisen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 67; poissa 34
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Puhemies Paula Risikko
Koska 10 luvun 17 a § on hyväksytty mietinnön mukaisena, ei vastalauseeseen sisältyviä 10 luvun 19, 21 ja 22 pykäliä voida esitellä äänestettäväksi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 190/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 27.4.2018 13.12