Viimeksi julkaistu 6.6.2021 1.55

Pöytäkirjan asiakohta PTK 42/2020 vp Täysistunto Maanantai 30.3.2020 klo 14.01—19.42

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 11/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 3/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 11/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.