Viimeksi julkaistu 6.6.2021 1.55

Pöytäkirjan asiakohta PTK 42/2020 vp Täysistunto Maanantai 30.3.2020 klo 13.45

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 27/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 3/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 27/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.