Viimeksi julkaistu 4.6.2021 17.50

Pöytäkirjan asiakohta PTK 43/2015 vp Täysistunto Torstai 1.10.2015 klo 10.02

3.3. Suullinen kysymys Metsähallituksen yhtiöittämisestä (Hanna Halmeenpää vihr)

Suullinen kysymysSKT 23/2015 vp
Suullinen kyselytunti
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Vielä ehdimme ottaa pari nopeaa kysymystä. Seuraavana edustaja Halmeenpää. 

Keskustelu
16.54 
Hanna Halmeenpää vihr :

Arvoisa puhemies! Suomen luonto, metsät ja vedet ovat kansallista pääomaa, arvokkainta suomalaisten perintöä. Hallitus on ryhtynyt vauhdilla ajamaan Metsähallituksen yhtiöittämistä. Metsähallituksen luontopalvelut on Suomen vahvin luonnonsuojelun asiantuntija ja kansallisen luontoperinnön kuten kansallispuistojen vaalija. Hallitus on muuttanut aikaisempaa valmistelua niin, että Luontopalveluiden roolia pienennetään ja asiantuntemus vaarantuu. 

Lisäksi valtion vesialueita ollaan siirtämässä kaupallisen toiminnan piiriin. Tähän asti ne ovat kuuluneet Metsähallituksen luontopalveluihin, joka hoitaa luontoa ja takaa kansalaisille mahdollisuuden virkistyä. Jatkossa Metsähallitus voisi luovuttaa vesialueet yksityiseen kaupalliseen käyttöön. 

Kysyn ministeri Tiilikaiselta: miten hallitus varmistaa, ettei Metsähallituksen yhtiöittäminen johda tärkeän luontoasiantuntemuksen vähenemiseen ja valtion metsien ja vesialueiden muuttumiseen kauppatavaraksi? 

16.55 
Maatalous-   ja  ympäristöministeri   Kimmo   Tiilikainen   
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Kiitos kysymästä. Metsähallitus-lakia uudistettaessa valtion maa- ja vesiomaisuus säilyy suorassa valtion omistuksessa. Niitä ei siirretä minkään yhtiön haltuun. Luontopalvelut säilyy osana Metsähallituksen kokonaisuutta ja tuottaa meille yhteiskunnalle hyvinvointia nimeltä luonnonsuojeluarvot ja monimuotoisuus, virkistyspalvelut. Myös Luontopalveluitten rooli säilyy jatkossa näitten palveluitten tuottajana. 

16.56 
Hanna Halmeenpää vihr 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Uudessa lakiluonnoksessa ei mainita enää, että Metsähallituksen tulee selvittää valtion maa- ja vesialueiden käytön vaikutukset saamelaiskulttuuriin. Lakiluonnoksessa ei myöskään anneta saamelaisille tai muillekaan kansalaisille oikeutta hakea muutosta Metsähallituksen päätöksiin. Siksi kysyn vielä ministeri Tiilikaiselta: Aikooko hallitus tosiaan viitata kintaalla saamelaisten oikeuksille, ja aikooko hallitus turvata saamelaisten oikeudet oman kulttuurinsa säilyttämiseen ja elinkeinojensa harjoittamiseen? Aiotteko ratifioida ILO 169 ‑sopimuksen alkuperäiskansojen oikeuksista? 

16.57 
Maatalous-  ja  ympäristöministeri   Kimmo   Tiilikainen   
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Ihan kaikista näistä kysymyksistä ei toki maatalous- ja ympäristöministeri vastaa, vaan ne kuuluvat hyvin pitkälti myös muitten ministeriöitten vastuualueelle. 

Itse asiassa on mielenkiintoista, mistä lakiluonnoksesta te puhutte, koska Metsähallitus-lain luonnosta ei ole edes lausunnoille vielä lähetetty. (Eduskunnasta: No sitähän me ihmeteltiinkin!) 

Kysymyksen käsittely päättyi.