Pöytäkirjan asiakohta
PTK
43
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 26.4.2017 klo 14.01—17.55
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 20/2017 vp
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 27.4.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 27.4.2017 12.22