Viimeksi julkaistu 5.6.2021 10.34

Pöytäkirjan asiakohta PTK 43/2017 vp Täysistunto Keskiviikko 26.4.2017 klo 14.01—17.55

2. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 10/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 4/2017 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-121277
Muutosehdotus 21.4.2017
Liite 2A
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Keskustelu asiasta päättyi 25.4.2017 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Satu Hassi Silvia Modigin kannattamana tehnyt perusteluja koskevan ehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille. (Liite 2A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Satu Hassin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 88, ei 33; poissa 78
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 10/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.  

Asian käsittely päättyi.