Pöytäkirjan asiakohta
PTK
43
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 27.4.2018 klo 13.01—13.59
17
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 2.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 24.3.2020 12.57