Pöytäkirjan asiakohta
PTK
43
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 27.4.2018 klo 13.01—13.59
18
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 2.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 27.4.2018 15:30