Viimeksi julkaistu 5.6.2021 14.17

Pöytäkirjan asiakohta PTK 43/2018 vp Täysistunto Perjantai 27.4.2018 klo 13.01—13.59

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 195/2017 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 4/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 2.5.2018 pidettävään täysistuntoon.