Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 43/2019 vp Täysistunto Torstai 3.10.2019 klo 16.01

2. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 21/2019 vp
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan. Keskustelu asiasta päättyi eilen, 2.10.2019 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Timo Heinonen Heikki Auton kannattamana ehdottanut, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.  

Selonteko hyväksyttiin. 

[Äänestys 1 mitätöitiin] 
Puhemiesneuvoston ehdotus ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 66, tyhjiä 1; poissa 34
Eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotuksen. 

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.