Pöytäkirjan asiakohta
PTK
43
2019 vp
Täysistunto
Torstai 3.10.2019 klo 16.01—18.14
3.2
Suullinen kysymys pääministerin EU-politiikkaa koskevista lausunnoista (Sofia Vikman kok)
Suullinen kysymys
SKT 25/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Seuraava kysymys, edustaja Vikman. 
Keskustelu
16.36
Sofia
Vikman
kok
Arvoisa puhemies! Suomen EU-puheenjohtajuuskausi on erinomainen tilaisuus edistää Suomelle tärkeitä teemoja. Pääministerin lausunnot ovat herättäneet kansainvälisen median huomion kuitenkin aivan toisella tapaa. Ensinnä Ranskan-vierailulla Rinteen brexit-kommentit levisivät ympäri Eurooppaa — jo seuraavana päivänä Euroopan komissio joutui oikomaan Suomen pääministerin lausuntoa. Toiseksi viime sunnuntaina pääministerin haastattelutunnilla Rinne raportoi, että kaikki EU-maat ovat valmiita hyväksymään oikeusvaltiokehityksen kytkemisen EU-rahoitukseen. Pian ilmeni, ettei tämäkään lausunto pitänyt paikkaansa.  
Pääministeri johtaa Suomen EU-politiikkaa, mutta viime aikoina eurooppalaiset päämiehet ovat vieneet pääministeriä kuin pässiä narusta. Pääministerimme lausunnot ovat aiheuttaneet laajaa hämmennystä, josta on haittaa Suomen uskottavuudelle. [Puhemies koputtaa] Kysymys kuuluu: Pääministeri Antti Rinne, pystyttekö johtamaan Suomen EU-politiikkaa? Voivatko suomalaiset luottaa teidän lausuntoihinne, [Puhemies koputtaa] vai pitääkö ihmisten aina varautua siihen, että totuus asiassa kuin asiassa tulee esiin vasta myöhemmin? 
16.37
Pääministeri
Antti
Rinne
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Brexitiin liittyen nyt näyttää toteutuvan se, että aika nopeasti saatiin Ranskan presidentin kanssa käydyn keskustelun jälkeen syntymään tilanne, jossa Britanniasta on tullut kirjallinen esitys siihen, millä tavalla he ratkaisisivat tämän brexit-kysymyksen. Se tuli muutama päivä myöhemmin kuin mitä toivottiin Ranskan presidentin kanssa tulevan. Syy siihen, miksi tuota pyyntöä esitettiin, oli se, että tarvitaan oikeudellinen arvio sen suhteen, mitä Britannian esitys käytännössä tulee tarkoittamaan. Oikeudellinen arvio vie aikansa, ja me emme voi viedä Euroopan unionin 27:ää jäsenmaata ja niitten kansalaisia, 500:aa miljoonaa ihmistä, tilanteeseen, jossa ei tiedetä, mitä tapahtuu, jos brexit toteutuu ilman sopimusta tai sitten sopimuksen kanssa, joka on Britannian viime hetkellä tuottama malli tähän kokonaisuuteen.  
Haluan todeta sen, että Euroopan unionin keskustelussa Suomen pääministeri presidencyn johtajana huolehtii siitä, että keskustelu käydään. 
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Myös vasemmistoliitto oli ilmoittanut halukkuutensa kysyä tästä aihealueesta. 
Viimeksi julkaistu 24.10.2019 13.57