Viimeksi julkaistu 6.6.2021 16.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 43/2021 vp Täysistunto Tiistai 20.4.2021 klo 14.00—15.03

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 41/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 4/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 41/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.