Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 43/2021 vp Täysistunto Tiistai 20.4.2021 klo 14.00—15.03

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 255/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 8/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 255/2020 vp sisältyvien 1.-8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.