Viimeksi julkaistu 22.4.2022 14.18

Pöytäkirjan asiakohta PTK 43/2022 vp Täysistunto Perjantai 22.4.2022 klo 13.00—13.15

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 19/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 4/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.4.2022 pidettävään täysistuntoon.