Pöytäkirjan asiakohta
PTK
44
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 2.5.2018 klo 13.59—18.58
5
Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018
Kertomus
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Asian käsittely keskeytettiin 27.4.2018 pidetyssä täysistunnossa. Vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta on keskustelussa Eva Biaudet Johanna Karimäen kannattamana ehdottanut, että myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle. 
Puhemiesneuvosto on tänään 2.5.2018 pidetyssä kokouksessaan tarkistanut aiempaa ehdotustaan ja ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan, lakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto. Kun puhemiesneuvoston tarkistettu ehdotus on sama kuin Eva Biaudet’n ehdotus, puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttäneen. 
Totean, että asian lähetekeskustelu päätettiin 27.4.2018 pidetyssä istunnossa, ja tässä asiakohdassa voidaan käydä keskustelua vain puhemiesneuvoston ehdotuksesta. 
Keskustelu
14.03
Timo
Heinonen
kok
Arvoisa puhemies! Harvoin jään sanattomaksi, mutta olin nyt pyytänyt puheenvuoron tähän itse asiakokonaisuuteen. — Tämä puhemiesneuvoston esitys on hyvä ja erinomainen, kannatan sitä. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan, lakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto. 
Viimeksi julkaistu 18.5.2018 11.21