Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.49

Pöytäkirjan asiakohta PTK 44/2019 vp Täysistunto Perjantai 4.10.2019 klo 12.59—13.56

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi  kevytautoja  koskevien  lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 21/2019 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 6/2019 vp
Mietinnön pöydällepano
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 4.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö pantiin pöydälle 4.10.2019 pidettävään täysistuntoon.