Viimeksi julkaistu 14.9.2021 13.15

Pöytäkirjan asiakohta PTK 44/2020 vp Täysistunto Torstai 2.4.2020 klo 16.02—22.05

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimieseläkelain 142 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 39/2020 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 17. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. 

Edustaja Juvonen. — Anteeksi, ministerin esittely. 

Keskustelu
20.00 
Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies, kiitos! Yritän esitellä tänään kaikki esitykset, joita hallitus on antanut.  

Arvoisa puhemies! Pääministeri Marinin hallitus on linjannut koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa tehtäviä toimenpiteitä, joista yhtenä osana työntekijän eläkelain ja yrittäjän eläkelain mukaisten työeläkevakuutusmaksujen maksuaikoihin mahdollistettiin pyynnöstä tehtävä 3 kuukauden jousto.  

Koronaviruksesta aiheutuneet yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat muiden toimialojen ohella merkittävästi merenkulkuun. Muun muassa rajojen sulkemisen takia ulkomaan matkustajaliikenne on loppunut lähes kokonaan, ja varustamot ovat ajautuneet liikevaihdon voimakkaan vähenemisen takia maksuvalmiuskriisiin. Myös merimieseläkelain mukaisen eläkevakuutusmaksun osalta tulisi siten mahdollistaa maksuajan jousto ja tällä tavoin helpottaa varustamojen hankalaa taloudellista tilannetta.  

Ehdotuksen mukaan Merimieseläkekassa voi varustamon pyynnöstä siirtää merimieseläkelain mukaisen eläkevakuutusmaksun eräpäivää enintään 3 kuukaudella. Eräpäivän siirtämisen ajalta varustamo ei maksaisi eläkevakuutusmaksulle viivästyskorkoa. Esityksessä ehdotetulla muutoksella ei arvioida olevan valtiontaloudellisia vaikutuksia. Ehdotus vähentäisi eläkevakuutusmaksujen viivästyksistä varustamoille muutoin aiheutuvia kustannuksia, koska ehdotetun eräpäivän siirtomahdollisuuden ajalta ei tulisi maksettavaksi viivästyskorkoa. Ehdotettu muutos on väliaikainen, ja sitä sovelletaan ajalla 10.4.—31.7.2020 erääntyviin maksuihin. 

20.02 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Kyseessä on hallituksen esitys, joka on myös sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsittelyssä. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merimieseläkelakia. Esityksen tavoitteena on antaa hankalassa taloudellisessa tilanteessa oleville varustamoille joustoa työeläkevakuutusmaksujen maksamiseen. Ehdotuksen mukaan Merimieseläkekassa voi varustamon pyynnöstä siirtää merimieseläkelain mukaisen eläkevakuutusmaksun eräpäivää enintään 3 kuukaudella ja ilman viivästyskorkoa. Esitys on osa toimenpiteitä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa.  

Arvoisa herra puhemies! Korona liikkuu maalla, merellä ja ilmassa. Koronalla on vaikutuksia kaikkien toimijoiden pärjäämiseen ja selviämiseen, ja siinä mielessä on hyvä, että tämäkin esitys on täällä meillä käsittelyssä. Tänään on ollut monta lakiesitystä, joista voi sanoa, että ne ovat niin sanottuja pätkälakeja. Tämänkin lain on vuoden loppuun saakka tarkoitettu olevan voimassa. — Kiitos. 

20.03 
Kimmo Kiljunen sd :

Arvoisa puhemies! Tämä on sisko sille lakiesitykselle, joka täällä oli aikaisemmin, joka koski ylipäätään työeläkevakuutusmaksuja, ja tässä tullaan nyt vastaan varustamoja, koska tässä kysymyksessä ovat merimiehet. Uusin sen saman ajatuksen kuin silloinkin, kun tämä asiakashyvitysjärjestelmä on nyt ilmeisesti tässäkin lakiesityksessä mukana, että tässä on meille nyt testi, kuinka me voisimme itse asiassa asteittain päästä irti tästä koko asiakashyvitysjärjestelmästä, joka ei kuulu meidän eläkejärjestelmämme sisäänrakennettuun luonteeseen. 

20.04 
Paula Risikko kok :

Arvoisa puhemies! Käytän tässä nyt tällaisen yleispuheenvuoron. Tämä lakiesitys on erinomaisen hyvä, kuten kaikki muutkin, mitä olette nyt tuoneet tänne tullaksenne vastaan tässä tilanteessa ja näin pikaisella aikataululla. Mielestäni se on hyvä asia, ja tämä on yksi niistä. Tuo äskeinen, mitä käsiteltiin, oli sekin niitä, ja tässä vielä tulee näitä. 

Hyvä, että te olette hyvin nopeasti, arvoisa ministeri Pekonen, vienyt näitä asioita eteenpäin ja tehnyt näitä esityksiä, ja me tietysti teemme täällä parhaamme, että me viemme näitä sitten yhtä sukkelasti.  

Tässä yhteydessä haluan myöskin muistuttaa, että Kelalta on tullut myöskin pyyntö siitä, että taksijärjestöt haluaisivat tulla apuun kuljettamaan koronapotilaita, mutta he tarvitsevat siihen säädösmuutoksen, jotta niistä olisi sitten mahdollisuus esimerkiksi periä hieman enemmän. Ehdotan, että myös se viedään yhtä sukkelasti eteenpäin. Mutta luotan teihin, ministeri Pekonen, olette osoittautunut erittäin tormakaksi ministeriksi. 

20.05 
Pasi Kivisaari kesk :

Arvoisa herra puhemies! Yhdyn näihin edustaja Risikon kiitoksiin myöskin omalta osaltani.  

Tämäkin esitys on osa toimenpidekokonaisuutta, josta on siis päätetty koronavirustilanteen aiheuttamien haasteiden helpottamiseksi. Näiden linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on kauttaaltaan suojata väestöä ja turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta.  

Tässä kohtaa esityksen tavoitteena on antaa hankalassa taloudellisessa tilanteessa oleville varustamoille joustoa työeläkevakuutusmaksujen maksamiseen. Koronaviruksesta aiheutuneet yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat merkittävästi myös merenkulkuun, koska muun muassa rajojen sulkemisen vuoksi ulkomaan matkustajaliikenne on loppunut lähes kokonaan. Varustamot ovatkin ajautuneet maksuvalmiuskriisiin, ja merenkulun järjestöt ovat sopineet lomautuksista.  

Puhemies! Kiitos tästä esityksestä.  

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.